Educatia de calitate nu are pret.
GRAMATICA DIDACTICĂ A LIMBII ROMÂNE. EDIȚIA A III-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ. GD 5-8

GRAMATICA DIDACTICĂ A LIMBII ROMÂNE. EDIȚIA A III-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ. GD 5-8

40.00 lei
in stoc
Cantitate:

suna acum   

Autor: Hadrian Soare, Gheorghe Soare
Cod produs: GD 5-8
Livrare:
Curierat rapid:
20.00 lei
Comanda telefonic: 0248.253.022; 0248.252.467

Anul apariţiei: 2020

ISBN 978-973-123-394-9

Lucrarea de față, ajunsă acum la ediția a treia, însumează o experiență de zeci de ani în predarea limbii și literaturii române, fiind nutrită din activitatea concretă la clasă și, de ce nu, chiar de la începuturile noastre pe băncile școlii și ale amfiteatrelor studențești, continuate prin studii aprofundate și prin acumulări formative continue. În structura acestei cărți și în modul de tratare a compartimentelor limbii, în concordanță cu diferitele programe școlare elaborate de-a lungul timpului, sunt incluse, prin abordare didactică și psihopedagogică, și particularitățile de vârstă și capacitatea elevilor de înțelegere, pe cale rațională, informativă, deductivă și, în cazul textelor literare, afectivă, a faptelor de limbă română.

Gramatica didactică a limbii române se armonizează astfel, ca punct de plecare, cu celelalte lucrări ale noastre, de literatură română în abordare transdisciplinară, în gimnaziu și îndeosebi în liceu, asigurând o funcționalitate adecvată a morfologiei, sintaxei, semanticii și a particularității textelor, cu finalitate concentrată asupra discursului scris, pe principiul clasic verba volant, scripta manent, definitoriu pentru vorbirea umană.

Totodată, am acordat o atenție aparte integrării, pe cât este posibil și nu prea ușor pentru elevii din gimnaziu, a noilor concepte și regrupări de capitole și de termeni lingvistici din noua Gramatică a limbii române (GALR, Editura Academiei, 2005, 2008), implicit prevăzute acum și în noua programă școlară și în manualele alternative, pe care le-am anunțat, ca trimiteri bibliografice, încă din prima ediție a lucrării noastre, din anul 2005.

Această lucrare este concepută și ca o carte pregătitoare de limba română pentru forme diverse de evaluare prevăzute de legislația învățământului în vigoare, inclusiv pentru admiterea în învățământul universitar la facultățile de științe ale comunicării, jurnalism, drept și poliție. Cartea cuprinde capitole de fonetică, de vocabular și de gramatică a limbii române, cu trimitere, de câte ori este cazul, la Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM², 2010), cunoștințele fiind organizate din perspectivă metodică, elevul însuși putând să le asimileze prin studiu individual și prin efort propriu, programele pentru clasele V-XII fiind analizate și exemplificate punct cu punct, printr-un dialog permanent cu elevul. La fiecare capitol și chiar la fiecare unitate de învățare sunt prevăzute exerciții diversificate, norme și exemple de ortografie și de punctuație, precum și exerciții și teste de evaluare, prin care elevul își poate aprecia nivelul de competențe dobândit.

Autor: Hadrian Soare, Gheorghe Soare

Caracteristici: format 16,5 X 23,5 cm, monocromie, 424 p.

-